Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Dopravní logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DL Z,ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Doprava v logistických systémech. Supply chain management z hlediska přemisťovacích procesů. Logistické technologie založené na optimalizaci dopravy na logistickém řetězci. Logistika a životní prostředí. Logistické strategie v procesu globalizace. Problém optimalizace logistických procesů. Propustnost prvků dopravních sítí. Metody optimalizace práce dopravních sítí. Úroveň kvality dopravní infrastruktury pro rozvoj logistických systémů.

Požadavky:

Ukončené bakalářské studium. Znalost předmětů v rozsahu bakalářských osnov teorie dopravy, technologie dopravy, logistika.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti konceptů: dopravní logistika, logistický řetězec, logistický systém, logistické technologie, supply chain management.

Studijní materiály:

Svoboda V.: Dopravní logistika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, Tuzar A., Maxa P., Svoboda V.: Teorie dopravy , Vydavatelství ČVUT, 1997, Pernica P.: Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století, Radix, Praha 2005, Pernica P., Moels J.H.: Partnership in Logistics, Radix, Praha 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24060305.html