Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Ekonomická teorie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13ETR ZK 3 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět navazuje na základní kurz makroekonomie bakalářského stupně obsahující základní zobecněné poznatky o fungování ekonomiky na národohospodářské (agregátní) úrovni. Středně pokročilý kurz Ekonomická teorie (pro magisterský stupeň studia) tyto poznatky dále rozvíjí, prohlubuje a doplňuje o nové souvislosti. Další části předmět Ekonomická teorie představuje standardní součást studia na inženýrském (magisterském) stupni u oborů studia majících interdisciplinární povahu. Propojuje teorii spotřebitele s analýzou individuální a tržní poptávky a rozšiřuje ji o rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika a nejistoty.

Požadavky:

Znalosti Makroekonomie a Mikroekonomie na bakalářské úrovni.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat představu o zasazení dopravních odvětví do národohospodářského systému.

Studijní materiály:

Mach M.: Makroekonomie II. pro inženýrské studium, l. část, Praha, VŠE, 1995, Mach M.: Makroekonomie II. pro inženýrské studium, 2.část, Praha, VŠE, 1995,, Soukupová J. a kol.: Mikroekonomie, Praha, Management Press, 1996, Varian H. R.: Mikroekonomie (moderní přístup), Praha, Viktoria Publishing, 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24060205.html