Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Investice a investování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ININ Z,ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Realizace investice, účastníci procesu investování. Modely dodavatelských a odběratelských vztahů, profesionální zájmy účastníků. Studie proveditelnosti (feasibility study) - technické, ekonomické a finanční náležitosti. Rizika projektů. Legislativa. Organizování výběrových řízení, zadávání veřejných zakázek a projektů s mezinárodní účastí. Aplikace metod síťové analýzy pro řízení projektů.

Požadavky:

Ukončené bakalářské studium. Znalost předmětů Finance a financování a Řízení projektu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti oblastí: investice, proces investování, studie proveditelnosti.

Studijní materiály:

Němec V.: Projektový management, GRADA, 2002, Maier K., Čtýroký J.: Ekonomika územního rozvoje, GRADA, 2000, Fotr J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, GRADA, 1999, Jakob L. N., Pettit R.R.: Investments, Nakladatelství Richard D. Irwinn, inc., 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24059905.html