Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TDO ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět Teorie dopravy doplňuje předmět Základy teorie dopravy. Zkoumá obecné zákonitosti pohybu adresovaných objektů na dopravních sítích. Obsah předmětu: aplikace metod lineárního programování v dopravě, kritéria kvality přepravy, optimalizace dopravních plánů, metody vícekriteriální optimalizace a jejich využití v návrzích rozložení dopravních proudů, využití metod síťové analýzy v dopravě, statistické modely dopravních procesů a jejich využití v řízení a rozhodování, optimalizace řízení dynamických procesů v dopravě.

Požadavky:

Ukončené bakalářské studium. Znalost předmětů Operační výzkum a Základy teorie dopravy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti s těchto oblastí: rozhodovací a řídící procesy v dopravě. Matematické modely dopravních sítí a dopravních procesů. Optimalizace v procesech přemisťování.

Studijní materiály:

Tuzar A. a kol.: Teorie dopravy, ČVUT, Praha 1997, Janáček, J.: Optimalizace na dopravních sítích, Žilina, 2002, Reeves, C.R.: Modern heuristic tehniques for combinatovial problems, Oxford Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1993, Černá A., Černý J.: Teorie řízení a rozhodování v dopravních systémech, Pardubice 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24059705.html