Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technická fyzika v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18TFD ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Otázky spolehlivosti a životnosti. Klasifikace poruch. Deterministické procesy. Stochastické procesy. Dynamická pevnost a životnost. Statistické metody v únavě. Vliv koncentrace napětí a deformace na únavu. Růst únavových trhlin. Základy spolehlivosti mechanických systémů a jejich posuzování. Metody stanovení životnosti. Metody zjišťování napjatosti a deformace soustav. Experimentální ověřování životnosti mechanických soustav.

Požadavky:

Vnitřní síly prutových soustav. Virtuální práce, energie. Dynamika tuhého tělesa, pohybové rovnice. Kmitání. Rovinná a prostorová napjatost. Ohyb a deformace nosníků. Kombinovaná namáhání. Výpočty při časově proměnném zatížení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Posuzování konstrukčních soustav na spolehlivost a životnost. Posuzování křehkého a únavového lomu. Experimentální metody ověřování spolehlivosti.

Studijní materiály:

Frýba L.: Kmitání těles a konstrukcí způsobené pohybujícím se zatížením, Praha, Academia, 1989,oNěmec J.: Spolehlivá životnost svařovaných částí, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1994,Růžička M., Hanke M., Rost M.: Dynamická pevnost a životnost, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1992, oVlk M.: Mezní stavy a spolehlivost, VUT Brno, 1991, oBittnar Z., Řeřicha P.: MKP v dynamice konstrukcí, Praha, SNTL, 1981, oShabana A. A.: Theory of Vibration, New York, Springer, 1996, oHibbeler R. C.: Engineering Mechanics-Dynamics, New Jersey, Prentice-Hall, 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24057405.html