Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Management a komunikace v týmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13MKT Z,ZK 3 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání komunikačních dovedností moderního manažera. Jsou modelovány principy vedení jednání, zájmovým a cílovým skupinám, konfliktům a vyjednávání, nátlakové skupiny a názoroví vůdci. Motivační faktory, vedení pracovníků, poskytnutí zpětné vazby, koučování v managementu. Využívání preferenčních způsobů myšlení, principy neurolingvistického programování. Komunikační vazby na státní správu a samosprávu. Principy komunikace s finančními komunitami.

Požadavky:

Základní znalosti podnikové ekonomiky a řízení podniku.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vědomosti pro řízení organizací, podniků nebo projektů.

Studijní materiály:

Khelerová V.: Komunikační a obchodní dovednosti manažera, Praha, GRADA, 2000, Duchoň,B.: Ekonomika a management podniku. ČVUT Praha, 1994, Duchoň,B.: Management malého podniku, ČVUT Praha, 1995, Koontz,H., Weihrich,H.: Management, Viktoria Publishing Praha,1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24055005.html