Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavby kolejové dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12SKD Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

V předmětu jsou probrány a teoreticky zdůvodněny základní části železniční koleje. Konstrukce železničního spodku: namáhání zemního tělesa, posouzení únosnosti zemní pláně a konstrukčních vrstev, rozdělení napětí v pražcovém podloží, poruchy pražcového podloží, zvyšování stability zemního tělesa, systémy odvodnění. Konstrukce železničního svršku: namáhání a výpočet únosnosti železničního svršku, konstrukce stykované a bezstykové koleje, napětí v kolejnici, vady kolejnice, namáhání příčných pražců, napětí na úložné ploše pražce. Principy pevné jízdní dráhy. Drážní stavby v sídelních útvarech.

Požadavky:

Absolvování bakalářského studia se zaměřením na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, na provoz na dopravních cestách a řešení dopravy. V přednáškách se vychází ze znalostí teoretických a aplikačních předmětů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh železniční trasy umožňující zvýšení jízdní rychlosti.

Studijní materiály:

Krejčiříková H., Kubát B., Tyc P.: Železniční stavby 10, Praha, skripta ČVUT, 1999, Kubát B., Tyc P.: Železniční stavby 2. díl, Praha, skripta ČVUT, 1997, Kubát B.: Železniční tratě a stanice, Praha, ČVUT, 1998, Kubát B. a kolektiv: Železniční stavby, Praha, Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika, ČKAIT Praha, 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24054805.html