Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Spolehlivost v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16SVD ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Spolehlivost a bezpečnost dopravních prostředků se zaměřením na silniční a kolejová vozidla. Předpisy a normy v dopravní technice ovlivňující bezpečnost a spolehlivost, schvalování a certifikace. Zkoušení vozidel. Konstrukce vozidel z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. Aktivní a pasivní bezpečnost. Rysy aktivní bezpečnosti (podélná a příčná dynamika) a pasivní bezpečnosti (zádržné systémy). Adaptivní a inteligentní systémy ovlivňující spolehlivost a bezpečnost. Důležité komponenty vozidel, zásady provozu a údržby z hlediska spolehlivost. Simulační prostředky.

Požadavky:

Znalosti z oblasti matematiky, kinematiky a dynamiky na úrovni látky probírané v rámci bakalářského studia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost aspektů spolehlivosti, bezpečnosti, kvality a životnosti dopravních prostředků.

Studijní materiály:

Kovanda J., Satochin V.: Pasivní bezpečnost vozidel, Praha, ČVUT FD, 2000, Kovanda J., Resl I., Socha J.: Konstrukce automobilů, Praha, ČVUT, 1997, Dočkal V., Kovanda J., Hrubec F.: Pneumatiky, Praha, ČVUT, 1998, Kovanda J., Riva R.: Vehicle-human interaction, Milano, Edizioni Spiegel, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24052805.html