Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letiště

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LET Z,ZK 3 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Vztažný bod a teplota letiště. Rozměry letiště. Únosnost vozovek. Vyhlášené délky. Vzletové a přistávací dráhy. Postraní pásy VPD. Travnatý pás pro nouzové přistání. Koncové bezpečnostní plochy. Předpolí. Dojezdové dráhy. Rychloodbočky. Pojezdové dráhy a odbavovací plochy.<br>     Překážkové roviny a plochy. Vizuální navigační prostředky. Technické zabezpečení letiště. Světelné a vizuální označení překážek. Ekologické aspekty letiště. Světelné vybavení letišť. Systémy VASIS a PAPI. Pohotovostní a ostatní služby. Terminály.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti z uvedené problematiky. Definování provozních a technických parametrů letišť.

Studijní materiály:

Kaun M., Letiště (navrhování), Kazda A., Letiště, Kazda A., Obchodně prevádzková činnosť - vybrané statě, Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2002, Oxford /Jeppesen Theoretical Knowledge Manual (ATPL)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24049605.html