Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Telekomunikační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TKMS Z,ZK 4 3+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Metalické, optoelektronické kabelové systémy jako základní infrastruktura telekomunikací. Elektrické charakteristiky kabelů, opakovačů a zesilovacích stanic. Optoelektronické prvky, optické vlnovody, multiplexy. Rozvody signálu vedením z kroucených dvoulinek. Systémy PCM, DPCM. Výstavba telekomunikační kabelové sítě a multifunkční sítě. Základní principy funkce radiotechnických zařízení a jejich doplňkových zařízení. Základní charakteristiky pevných a mobilních radiokomunikačních sítí a to jak teresteriálních, tak sítí používajících satelitní techniku (např. VSAT, INTELSAT, PCS, IMT) a způsoby jejich projektování. Pozornost je věnována především sítím, u nichž je předpoklad využití pro účely dopravy a pošty. Dále jsou uváděny možnosti připojení těchto sítí k veřejným sítím v souvislosti s liberalizací telekomunikačního trhu.

Požadavky:

Znalosti základů fyziky pevné fáze a teorie elektromagnetického pole s odpovídající znalostí matematiky, znalosti základů e-komunikačních systémů, síťových topologií a postavení RM OSI v těchto systémech.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalosti z oblasti vrstvově strukturovaných telekomunikačních systémů, vlastností a metod výpočtu fyzické vrstvy e-komunikačních řešení, nejdůležitějších přístupových a páteřních přenosových systémů, příslušných aktuálních protokolů pro datové a hlasové služby a ITS aplikace.

Studijní materiály:

Kocourek: Přenos informace, Praha, ČVUT, 1994, Strnad: Digitální sítě, Praha, ČVUT, 1996, Schlitter: Telekomunikační vedení, Praha, Kally,F., Peniak, P.: Počítačové sítě. Grada, Praha 2003,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24048505.html