Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Finance a financování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17FF Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Finance, peněžní a kapitálové trhy, investiční společnosti, fondy. Střadatelská a úvěrová politika, půjčky, vztah věřitel - dlužník. Teorie finančního řízení firmy. Podnikové finance, finanční plánování. Instrumenty finančních trhů a jejich využití. Cenné papíry a jejich deriváty. Modely financování, vstup privátního kapitálu - metoda PPP. Rizika finančních instrumentů. Zahraniční investice. Trh financí EU.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními principy fungování českého a zahraničního finančního trhu.

Studijní materiály:

Valach J. a kol.: Finanční řízení podniku, Ekopress, 2002, Peková J.: Finance územní samosprávy - územní aspekty veřejných financí, Victoria Publishing, 2001, Zmeškal Z. a kol.: Finanční modely, Ekopress, 2001, Van Horn J.C.: Fundamentals of financial management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24048005.html