Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dopravní obsluha území

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DOU Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Právní předpisy ES a jejich harmonizace do právního řádu ČR ve vztahu k udržitelné mobilitě a práva na svobodný pohyb osob a zboží. Preference veřejné dopravy při obsluze regionů s řídce rozloženým osídlením i obsluhu spádových oblastí velkých hospodářských i administrativních center. Cenová a tarifní politika. Zdroje a způsoby financování (využití institutu služeb ve veřejném zájmu).

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikace institutu závazku služby ve veřejném zájmu, organizace a řízení veřejné osobní hromadné dopravy ve vztahu k územnímu plánování.

Studijní materiály:

Štěrba R., Pastor O.: Osobní doprava v území a regionech, Ediční středisko ČVUT, Praha, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24047905.html