Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Marketing v dopravě a telekomunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13MDT Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Moderně řízený podnik se neobejde bez marketingu, jako podnikatelské filosofie, instrumentu, který přináší prospěch jak podniku, tak zákazníkovi. Posluchači se v kurzu Marketing seznámí s obecnými principy marketingu, které budou aplikovány do podmínek dopravních podniků.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat marketingové dovednosti a umět je aplikovat na zvolených zadáních.

Studijní materiály:

Vzhledem k rychle se měnícím podmínkám v této oblasti bude aktualizovaná literatura uváděna vždy na začátku každého semestru.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24047805.html