Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody ekonomických analýz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17MEAN Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Techniky ekonomických analýz v oblasti statistických závislostí a časových řad. Srovnávání hodnot statistických ukazatelů pomocí indexů a rozdílů. Kontingenční tabulky. Kontingenční koeficienty. Bodový diagram. Extrapolace a interpolace časových řád. Trendové funkce. Způsoby rozkladu analytických indexů a rozdílů.

Požadavky:

Algebra, diferenciální a integrální počet.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní techniky ekonomických analýz, základní softwarové prostředky v oblasti ekonomických analýz.

Studijní materiály:

Hindls. R., Kaňoková. J., Novák. J.: Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, 1977, 2002, Seger. J., Hindls. R.: Statistické metody v ekonomii, HaH, 1993, Berenson. M.L.: Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall, New Jersey. 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24047705.html