Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řízení projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17RP ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Projektový cyklus, principy projektového managementu, metody hodnocení projektů, kritéria výběru optimální varianty, principy ekonomické a finanční analýzy. Rizika, nejistoty a neurčitosti projektu. Metodologie světové banky a management nadnárodních projektů.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní principy projektového managementu. Vypracování vlastního projektu.

Studijní materiály:

Němec V.: Projektový management, GRADA, 2002, Fotr J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, GRADA, 1999, Zákon o investičních společnostech a investičních fondech komentářem, Obchodní zákoník s komentářem, Jakob L. N., Pettit R.R.: Investments, Nakladatelství Richard D. Irwinn, inc., 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24047505.html