Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14UPG KZ 3 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy algoritmizace úloh, metodami strukturovaného programování a filosofií vyšších programovacích jazyků. Jsou probírány základy programovacího jazyka C a implementace některých datových typů a algoritmů v tomto jazyce.

Požadavky:

Virius M.: Základy algoritmizace, ČVUT 1995, Kukal J.: Myšlením k algoritmům, Grada 1992, Richta K., Šaloun P.: Programovací jazyk C, ČVUT 1995, Kračmar S., Vogel J.: Programovací jazyk C, ČVUT 1995, Herout P.: Učebnice jazyka C, KOOP 1996

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základy algoritmizace úloh. Metody strukturovaného programování a filozofie vyšších programovacích jazyků. Základy programovacího jazyka C a implementace některých datových typů a algoritmů v tomto jazyce.

Studijní materiály:

Vít Fábera, Ing.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24038805.html