Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Úvod do zabezpečovací a spojové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14UZS Z,ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

V předmětu se studenti seznamují se základními koncepty a poznatky zabezpečovací a sdělovací techniky a automatizace poštovního provozu.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti zabezpečení sdělovacích prostředků dopravy a techniky telekomunikačních a poštovních služeb.

Studijní materiály:

Veselá, M. a kol., Úvod do spojové techniky, ČVUT 2004,, Svoboda a kol., Telekomunikační technika I, II, III, Svoboda, Šimák, Zeman, Základy teleinformatiky, Križan I., Zabezpečovací technika I a II, Předpisy ČD D1 a D2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24038305.html