Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Diferenční a diferenciální rovnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11DADR Z,ZK 3 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Pojem diferenciální rovnice prvního řádu a některé metody jejího řešení, diferenciální rovnice n-tého řádu, lineární diferenciální rovnice n-tého řadu, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, soustava lineárních diferenciálních rovnic, soustava lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty, lineární diferenční rovnice a soustavy lineárních diferenčních rovnic s Pojem diferenciální rovnice prvního řádu a některé metody jejího řešení. Diferenciální rovnice n-tého řádu, lineární diferenciální rovnice. Soustava lineárních diferenciálních rovnic. Diferenční rovnice, lineární diferenční rovnice a jejich soustavy. Počáteční a okrajová úloha, Fourierova řada a Fourierova transformace.

Požadavky:

znalost matematické analýzy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními pojmy teorie obyčejných diferenciálních a diferenčních rovnic a jejich soustav a s metodami jejich řešeni. Důraz je kladen na lineární rovnice a soustavy, zejména na rovnice a soustavy s konstantními koeficienty.

Studijní materiály:

Nagy J., Navrátil O.: Diferenciální a diferenční rovnice, Praha, skriptum ČVUT, 2005;

Nagy J.: Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic, Praha, SNTL, 1983;

Rektorys K a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24038205.html