Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Jazyk - ruština 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15J1R2 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Výuka dvou cizích jazyků se zaměřením na komunikační dovednosti a odbornou problematiku.<br>     Zkouška ze zvoleného jazyka koncem 4. a 8. semestru, u oboru TL pouze z angličtiny koncem 4. semestru, u oboru PP pouze z angličtiny koncem 4. a 6. semestru. Studentům, kteří uvažují ve druhém bloku bakalářského studia o volbě oboru LD, se doporučuje zapsat si předmět „Jazyk - angličtina“. Absolvování tohoto předmětu však nedává studentovi záruku, že bude v rámci výběrového řízení do projektů na tento obor přijat.<br>     Výuka anglického, německého, francouzského a ruského jazyka ve skupinách podle pokročilosti probíhá rovněž v multimediální jazykové laboratoři.

Požadavky:

Absolvování předchozího zápočtu nebo zvládnutí odpovídajícího učiva.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Jazykové struktury a komunikativní dovednosti, prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou, četba odborných textů - dle úrovně jazykové skupiny.

Studijní materiály:

V. Nekolová a kol., Ruština nejen pro samouky, Leda, Praha 2002, S. Michlová, Současná ruština, Fortuna, Praha 2003, V. Barnet a kol., Ruština pro pokročilé, SPN 1997, S. Michlová, Maturitní otázky z RJ, Fortuna, Praha 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24037305.html