Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiotelefonie a spojení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21RTS Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Spojení VFR. Definice - významy a důležitost souvisejících pojmů, zkratky řízení letového provozu (ATC), skupiny Q-kódů běžně používané v R/T spojení vzduch/země, kategorie zpráv. Obecné provozní postupy, vysílání písmen, vysílání čísel (včetně informační úrovně), vysílání času, standardní slova a fráze (zahrnuta platná frazeologie RT), volací znaky pro letecké stanice, volací znaky RT pro letadla, včetně použití zkrácených volacích znaků, předávání spojení, postupy zkoušky zahrnující stupnici srozumitelnosti, požadavky potvrzování a zpětného opakování zprávy, radarová předpisová frazeologie. Důležité výrazy meteorologické informace - počasí letiště, meteorologické rozhlasové vysílání. Předepsaná činnost při ztrátě spojení, tísňové a pilnostní postupy, obecné principy šíření VHF a přidělování kmitočtů. Spojení IFR. Definice - významy a důležitost souvisejících pojmů, zkratky řízení letového provozu (ATC), skupiny Q-kódů běžně používané v R/T spojení vzduch/země, kategorie zpráv, obecné provozní postupy, předepsána činnost při ztrátě spojení, tísňové a pilnostní postupy, důležité výrazy meteorologické, obecné principy šíření VHF, HF, přidělování kmitočtů, morseová abeceda.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost definování postupů při radiotelefonním spojení letadlo-země.

Studijní materiály:

Ing. Papežová Stanislava, CSc.: Elektronika pro letecké specializace,, Ing. Tlustý Roman: Příručka pro radiotelefonní zkoušky palubních radiooperátorů,Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2002, Oxford /Jeppesen Theoretical Knowledge Manual „Communication“.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24036505.html