Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Czech/Foreign Language 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104CL2 Z,ZK 2 2C anglicky
Garant předmětu:
Svatava Boboková Bartíková
Přednášející:
Cvičící:
Svatava Boboková Bartíková, Naděžda Bonaventurová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

V kurzu je kladen důraz na komunikativní přístup k jazyku. Jednotlivé hodiny jsou primárně rozděleny na základě jednotícího tématu, jež doplňují komunikační funkce. Další odpovídající jazykové aspekty (gramatika, slovní zásoba, výslovnost, jazykové funkce a řečové dovednosti) vyplývají z daných komunikačních potřeb.

Kromě komunikace v běžných situacích, jsou daná témata prohloubena a více zaměřena na univerzitní prostředí.

Kurz češtin je určen pro studenty anglického programu, kteří již mají základy českého jazyka, tj. jsou mezi úrovní A1/A2.

Cílem výuky je zvládnutí inventáře jazykových prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích praktického a univerzitního prostředí.

Cílová úroveň dle SERRJ: A2

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Požadavky:

Pro zápis je nutný zápočet z kurzu 104CZL1 nebo po dohodě s vyučujícím i 104CFL1

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kód pro zápis: 104 CL2

Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

Osnova cvičení:

1. Téma: rozvrh (plánování času, části dne, semestru); slovní zásoba: příslovce, časové výrazy

2. Téma: denní činnosti (preference, harmonogram); gramatika: formy- mít + sloveso/ pod. jméno

3. Téma: povinnosti (na fakultě, doma); gramatika: modální slovesa (muset/moci/smět)

4. Funkce: Co jste dělali? (minulý čas sloves); slovní zásoba: odborné předměty, činnosti

5. Téma: orientace na kampusu; gramatika: genitiv/lokativ; slovní zásoba: univerzitní reálii

6. Funkce: Orientace v oznámeních/plakátech (zařízení); gramatika: nominativ a akuzativ pl.

7. Funkce: řešení problémů (studijní odd., doktor); slovní zásoba: požádat o pomoc v základ. situacích

8. Funkce: čtení formulářů (údaje, telefonování); slovní zásoba: formulace požadavku, diktování údajů

9. Funkce: určování vlastností oboru (adjektiva, frazémy); slovní zásoba: adj. k odb. činnostem

10. Téma: profese stavební inženýr (popis činností); gramatika: specifická slovesa

11. Téma: volnočasová činnost; gramatika: opakování činností, časové výrazy (kdy/odkdy/dokdy)

12. Funkce: životopis (administrativa); slovní zásoba: časové výrazy; opakování profesní zásoby

13. Opakování (zápočtový test)

Cíle studia:

Cílem výuky je zvládnutí inventáře jazykových prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích praktického a univerzitního prostředí.

Studijní materiály:

Rešková I., Pintarová M.: Communicative Czech Intermadiate, Rešková, Brno, 2009, ISBN 80-902180-9-1

Holá L.: Czech Express 2, Nakladatelství Akropolis, Praha, 2006, ISBN 80-86903-24-9

:Studijní materiály rozdávány vyučujícím (vlastní odborné texty)

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/2019/02/10/cesky-jazyk-cl2/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-261

16:00–17:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B261
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2402906.html