Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy letu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ZLU1 KZ 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Aerodynamický odpor. Vztah odporu a rychlosti. Proudnice. Mezní vrstva. Rovnice kontinuity. Bernoulliho rovnice. Vztlak a odpor. Obtékání a tlaky kolem profilu. Úhel náběhu. Reakce profilu křídla v proudu vzduchu. Vztlak a odpor profilu křídla a letadla. Součinitele vztlaku a odporu. Kritický úhel náběhu. Křídlo konečného rozpětí. Indukovaný odpor. Interference. Prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu.<br>     Vyučující tohoto předmětu musí mít složeny zkoušky z daného předmětu podle předpisu JAR-FCL 1 na Úřadu pro civilní letectví ČR.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Definování matematického aparátu prvků ovlivňujících let letadla.

Studijní materiály:

Doc. Ing. Janko Luboš, CSc.: Tabulky proudění plynů, Doc. Ing. Říha Bohuslav, CSc.: Metodické základy výzkumu, Dvořák Rudolf, Kozel Karel: Matematické metody v aerodynamice, Prof. Ing. Brož Václav, CSc.: Aerodynamika nízkých rychlostí,Prof. Ing. Brož Václav, CSc.: Aerodynamika vysokých rychlostí, oPřípravná skripta pro teorii ATPL (dle požadavků ÚCL) ČVUT Praha a VUT Brno, oTeorie ATPL Jeppesen

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23934005.html