Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Letecká navigace 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LN1 Z,ZK 5 3+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Obecná navigace: Tvary zeměkoule. Obvod a průměr. Souřadnicové sítě. Velké a malé kružnice. Loxodroma a ortodroma. Konvergence. Matematické zjištění průměru loxodromy a ortodromy. Agona, isogona. Projekce a mapy. Vlastnosti zobrazení. Sférická trigonometrie. ICAO mapy. Jeppesson mapy. Časy - UTC, GMT, LNT, ZT. Časová pásma. Srovnávací navigace. Navigace výpočtem.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zasvěcení do problematiky letecké navigace, navigačních zařízení a základních navigačních výpočtů.

Studijní materiály:

Kevický: Letecká navigace, Kevický, Kulčák L.: Zabezpečovací technika I., II., Beneš a kolektiv autorů: Učebnice pilota, Jalovecký M.: Letecká navigace (připravovaná skripta dle předpisu JAR/FCL), Jeppesen S.: Flitestar - flight planning, Vejražka F.: Letecké radiové navigační systémy

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23908005.html