Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiotelefonie a spojení v letecké praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21RSL Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Zkratky řízení letového provozu, skupiny Q-kódů, kategorie zpráv. Vysílání písmen, číslic a času v letectví. Frazeologie při letech VFR a IFR. Praktické prověřování na pracovišti pro výuku letecké frazeologie.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Dovednosti získané procvičováním radiotelefonního spojení letadlo-země v laboratorních podmínkách.

Studijní materiály:

Letecká frazeologie, Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2002, Oxford /Jeppesen Theoretical Knowledge Manual „Communication“.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23907605.html