Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letadla 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21L2 Z,ZK 4 3+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Trupy letadel. Přistávací zařízení. Ocasní plochy. Prostředky stranové stability a řiditelnosti. Problematika projektování. Obratová obálka. Zatížení konstrukcí v provozu. Technologické postupy při stavbě letadel. Materiály leteckých konstrukcí. Palivové soustavy. Olejové soustavy. Energetické soustavy. Odmrazovací a protipožární soustavy. Kontrolní soustavy.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojení problematiky daného předmětu pro zkoušky ATPL(A) na ÚCL.

Studijní materiály:

Doc. Ing. Flaška Miroslav, CSc., Ing. Štekner Bedřich, Speciální letecké technologie, Ing. Slavík Svatomír, CSc., Aeroelasticita leteckých konstrukcí , Oxford /Jeppesen Theoretical Knowledge Manual „Fuselage, wings and stabilising surfaces“ Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23907305.html