Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Letecké motory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LMO Z,ZK 4 3+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Úvod do předmětu. Fyzikální principy. Energetická náročnost pohonu letadel. Energetické transformace. Ekologické aspekty. Letecké motory a jejich roztřídění. Pístové motory. Konstrukční uspořádání. Tepelné oběhy a charakteristiky. Proudové motory a jejich klasifikace. Konstrukce a uspořádání. Tepelné oběhy a charakteristiky. Provoz a údržba motorů. Technologie a materiály leteckých motorů. Problematika projektování motorů.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Definování prvků a charakteristik ovlivňujících činnosti motorů.

Studijní materiály:

Šmid V., Teorie proudových strojů, Statečný J., Sedlář F.,Doležal Z., Pevnost a životnost leteckých turbínových motorů I., Statečný J., Doležal Z., Pevnost a životnost leteckých turbínových motorů II.Oxford /Jeppesen Theoretical Knowledge Manual (Teorie ATPL),Říha B., Pohon letadel - příkladová část., oPřípravná skripta pro teorii ATPL (dle požadavků ÚCL), ČVUT Praha a VUT Brno, oTeorie ATPL Jeppesen

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23907005.html