Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doprava nebezpečných věcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617DNV KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Právní úprava. Druhy nebezpečí. Klasifikace. Přeprava silniční, železniční, vnitrozemskou vodní, leteckou a námořní dopravou. Povinnosti odesilatelů, dopravců, příjemců a bezpečnostních poradců. Systematika mezinárodné obligatorních podmínek. Jmenovitý seznam nebezpečných věcí. Balení a označování kusů. Přepravní dokumentace. Omezené a podlimitní množství. Osádka, vybavení, schvalování, označování, provoz a konstrukce silničních vozidel.

Požadavky:

přehled o dopravních, přepravních a manipulačních prostředcích, technicko-provozní charakteristiky dopravních prostředků, druhy, charakteristiky, vlastníci a správci pozemních komunikací

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Písemně prokazatelné získání znalostí předepsaných zákonem pro vedoucí, organizující a výkonné pracovníky odesilatelů, zasilatelů, dopravců a příjemců nebezpečných věcí. Posluchači obdrží mezinárodně platné Osvědčení předepsané kapitolou 1.3 mezinárodní dohody ADR.

Studijní materiály:

Dohoda ADR, č. 14/2007 Sb.m.s.

Řád RID, č. 19/2007 Sb.m.s

Uhříček V.: Mezinárodní a vnitrostátní silniční přeprava nebezpečných věcí, NEOSET, Praha, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2382106.html