Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Logistické systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617LOS Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Definice logistiky, vývoj a vědní základy logistiky. Prvky logistického systému, logistický řetězec. Logistické technologie. Cíle a strategie logistického systému podniku. Postavení dopravy v logistickém systému. Logistické technologie v letecké, železniční a vodní dopravě. Informační zabezpečení logistických systémů, informační systémy v osobní dopravě. Skladování a distribuce v logistice. Stav logistiky v ČR a v Evropě.

Požadavky:

řízení a financování dopravních projektů, ekonomická analýza dopravních projektů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se všemi základními oblastmi logistických systémů v oblasti logistických řetězců, logistických principů přepravy osob a informačními systémy v logistice.

Studijní materiály:

Daněk J.: Logistické systémy, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006

Svoboda V., Latýn P.: Logistika, Praha, ČVUT 2003

www.logistika.ihned.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2381506.html