Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Databázové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
614DB KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Dbf. terminologie,základy relačních a objektových databázových systémů, struktura databáze, normalizace dat, modelování vztahů, relační algebra, nástroje a proces návrhu databáze, uživatelské rozhraní, vzdálený přístup k datům. Základní příkazy jazyka SQL. Expertní systémy a programy založené na znalostech, reprezentace znalostí, metody odvozování a implementace, rozhraní pro tvorbu znalostních systémů, určitost a neurčitost ve znal. systémech.

Požadavky:

algoritmizace úloh, základy programování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Dbf. terminology, fundamentals of relational and object database systems, database structure, relations modelling, relation algebra, dbf. tools, database design process, user interface, remote data access. Basic statement of SQL language. Expert systems and knowledge based applications, knowledge representation, methods of derivating and implementating, interface for knowledge systems design, certainty and uncertainty in knowledge systems.

Studijní materiály:

Hernandes Michael J.: Návrh databází, Praha, Grada 2006

Riordan Rebecca M.: Vytváříme relační databázové aplikace, Brno, Computer Press 2000

Stephens Ryan K, Plew Ronald R.: Naučte se SQL za 21 dní, Brno, Computer Press 2004

Groff James R., Winberg Paul N.: SQL - Kompletní průvodce, Brno, Computer Press 2005

Poznámka:

ještě i KOMBI pro dojezd MEDu

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2380106.html