Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dopravní inženýrství s podporou výpočetní techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
614DIVT KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Přehled dopravních modelů pro mikrosimulace. Seznámení s pracovním prostředím aplikace. Vysvětlení pohybu vozidel v systému. Tvorba a simulace mikroskopického dopravního modelu. Vyhodnocení výstupních charakteristik. 4D vizualizace dopravního modelu. Porovnání se statickým modelem. Principy, prvky a konstrukce nabídkových/poptávkových modelů. Pravděpodobnostní gravitační model. Historie, trendy a uplatnění v praxi.

Požadavky:

dopravní průzkumy a měření, kvantifikace dopravních nároků, princip výpočtu kapacity křižovatek, modely dopravního proudu, tabulkové kalkulátory, základy dopravního inženýrství

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vytváření vlastních mikroskopických dopravních modelů a simulace multimodálních dopravních proudů. Pochopení vztahů makroskopické dopravní nabídky a poptávky a aplikace na triviálních síťových modelech. Orientace v rozlišovacích úrovních od mikroskopického po makroskopické spektrum dopravních modelů. Motivace cizojazyčného studia.

Studijní materiály:

VISSIM USER MANUAL

Pozemní komunikace 10: Dopravní inženýrství / Petr Jirava, Petr Slabý

VISUM USER MANUAL

Modelling Transport: Ortuzar, Willumsen

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2380006.html