Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pasivní bezpečnost vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
616PBV Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Legislativa a zkušební postupy. Nárazové zkoušky. Vlastnosti karoserií. Mechanismy poranění. Kritické limity pro hodnocení závažnosti poranění. Zádržné systémy. Airbagy. Rizika střetu jednotlivých typů vozidel. Bezpečnost účastníku provozu. Matematické modelování. E-call.

Požadavky:

Mechanika, pružnost a pevnost

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s požadavky a jejich ověřováním v pasivní bezpečnosti.

Studijní materiály:

Kovanda, Šatochin: Pasivní bezpečnost. Skriptum ČVUT. Praha.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2379806.html