Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení dopravního uzlu a linie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
620RU Z,ZK 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Základní pojmy, termíny, principy řízení a požadavky na dokumentaci. Kritéria návrhu světelného signalizačního zařízení. Hardware a software dopravního uzlu. Dopravní detektory. Návrh stavebních úprav, svislého a vodorovného značení. Výpočet křižovatky a projektování jejích širších vztahů. Liniové řízení. Návrh řízení dopravy a současné trendy v dopravním řízení.

Požadavky:

měření a zpracování dat v dorpavě, návrh pozemních komunikací a jejich parametry, teorie grafů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se s problematikou řízení dopravního uzlu. Ukázky příkladů dopravních řešení a samostatné zpracování a obhájení projektu.

Studijní materiály:

Jirava P., Slabý P.: Pozemní komunikace 10 - Dopravní inženýrství, skripta ČVUT, 1997

Přibyl P.: Řídicí systémy silniční dopravy, skripta ČVUT, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2379706.html