Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Alternativní formy financování dopravních projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17W1AF KZ 4 8 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Budou specifikovány takové formy financování v oblasti dopravy, kde příslušný subjekt veřejného sektoru představuje konečného dlužníka, tj. splátky dluhu pocházejí z jeho rozpočtu, není však přímým účastníkem transakce a protistranou finančního ústavu poskytujícího financování. Emitování cenných papírů jako alternativní zdroj profinancování dopravních projektů.

Požadavky:

řízení projektů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Financování formou PPP, emitováním cenných papírů, odkupem pohledávek, apod.

Studijní materiály:

Vladimír Tauer, Helena Zemánková, Jana Šubrtová: Získejte dotace z fondů EU, Computer Press, a. s., 2009

Adair, J.,: How to manage your time. Talbot-Adair / McGraw-Hill 1987

Fardová Lenka: Jak vytvářet projekty za podpory MS Project 2000. Grada, Praha, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2375306.html