Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvantitativní metody v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KVAD Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku využití orientovaných grafů v dopravních a logistických systémech, neorientovaných grafů typu strom, planárních grafů a jejich barvení. Dále jsou formulovány pokrývající úlohy jako úlohy celočíselného lineárního programování a úlohy lokační analýzy. Kromě využití exaktních metod jsou popsány jednoduché heuristické metody a metaheuristické optimalizační metody Tabu Search, Simulated Annealing a optimalizační principy mravenčí kolony a genetické algoritmy. Gravitační modely.

Požadavky:

Znalosti základů teorie dopravy, pravděpodobnosti, statistiky, technologie dopravy a logistiky, modelování systémů a procesů, optimalizací a rozhodování v dopravě, teorie grafů a její aplikace v dopravě.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s klíčovými problémy rozhodování v dopravních a logistických systémech se zaměřením na řešení distribučních úloh, úloh dopravní obsluhy území, lokace středisek obsluhy a úloh návrhu sítí a podsítí.

Studijní materiály:

Pasor, O., Tuzar, A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2363506.html