Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Havárie a životní prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144HZP Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět Havárie a životní prostředí seznamuje studenty s pojmy jako jsou mimořádná událost, krizová situace, havarijní plánování, krizové řízení, orgány krizového řízení a plány řešení mimořádných událostí. Zabývá se jak příčinami vzniku mimořádných událostí, tak prevencí, analýzou a hodnocením. Uvedeny jsou příklady závažných havárií v minulosti, způsoby likvidace a dopady na člověka a životní prostředí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s pojmy jako jsou mimořádná událost, krizová situace, havarijní plánování, krizové řízení, orgány krizového řízení a plány řešení mimořádných událostí.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2361806.html