Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Dopravní logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DLOG Z,ZK 3 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Dopravní politika EU, ČR, krajů a obcí. Dopravní prostředky, dopravní infrastruktura a technologie, řídící a informační systémy v dopravě a logistice, právní rámec a lidé v dopravním systému. Dopravní obslužnost, metodika optimalizace dopravní logistiky, progresivní přepravní systémy a využití telematických aplikací v dopravní logistice.

Požadavky:

znalosti dopravně-logistického zaměření

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s dopravní politikou státu a její aplikací do dopravní logistiky a dopravní soustavy státu. Naučit studenty identifikovat silná a slabá místa v dopravním systému. Ozřejmit výhody intermodální dopravy a integrovaných dopravních systémů s využitím inteligentních dopravních systémů s minimálními vlivy na životní prostředí.

Studijní materiály:

Dado, M. a kol.: Technológie a služby inteligentnej dopravy, EDIS Žilina, 2007

Dvořák, Z. a kol.: Riadenie rizík v železničnej doprave, Pardubice Institut J. Pernera, 2010

Řezníček, B.: Logistika oběhových procesů, Pardubice Institut Jana Pernera, 2004

Voženílek, V., Strakoš, V.: City Logistics, Olomouc, Univerzita Palackého, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2357806.html