Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Systémové inženýrství a rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13SIR KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Systémový přístup, fáze řešení. Rozhodovací procesy, základní pojmy, klasifikace, škály. Rozhodování za rizika a neurčitosti, metody, aplikace. Vícekriteriální optimalizace, metody stanovení vah. Vícekriteriální hodnocení variant. Vektorová optimalizace. Stochastické programování - aktivní a pasivní metody. Expertní metody, organizace, vyhodnocování. Pokročilé metody rozhodování - fuzzy logika, genetické algoritmy, teorie chaosu, aplikace.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se systémovým přístupem a pravidly rozhodování v manažerské praxi, rozhodovacími modely, fázemi řešení. Charakterizovat základní a nejrozšířenější metody včetně vysvětlení pokročilých teorií pro podporu rozhodování se zaměřením na aplikační oblasti.

Studijní materiály:

Dudorkin, J.: Systémové inženýrství a rozhodování. Praha: ČVUT 1990

Dostál, P., Sojka, Z., Rais, K.: Pokročilé metody manažerského rozhodování, Grada 2005

Ragsdale, J.: Menegerial Decision Modeling. Thomson 2006

Fotr, J., Švecová, L., Dědina, J., Hrůzová, H., Richter, J.: Manažerské rozhodování, Ekopress 2006

Zadání vzorových příkladů s klíčem k řešení, zadání neřešených příkladů a zadání dalších úloh na www stránkách vyučujícího

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2357706.html