Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy komunikace pro praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23Y2ZP KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Předmět je zaměřen na komunikaci jak v dyádě, tak i v malých týmech. Je zaměřen na osobnost jedince, která osobním prožitkem a za pomocí zpětných vazeb rozpoznává silné a slabé stránky osobnosti, příležitosti a ohrožení, které jako celek ovlivňují jeho komunikační dovednosti a schopnosti. Poskytne základy pro práci s osobní SWOT analýzou, respektující principy etiky a na míru prostředí, ve kterém komunikace probíhá.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout základní přehled problematiky komunikace, která je součástí každého managementu. Jde o úvod personálního managementu, zachycující základy osobnosti jedince, zaměřený na komunikaci, respektující kulturu prostředí, ve kterém probíhá.

Studijní materiály:

Soyková, V.: Vedení a rozvoj lidských zdrojů, ČVUT v Praze, 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2357306.html