Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Modelování a simulace systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M35MAS KZ 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Předmět se v první části věnuje základním typům modelů a principů využívaných při modelování dynamických systémů v mnoha přírodních, inženýrských i sociálních oborech a jejich vzájemným souvislostem a analogiím a simulování těchto modelů s využitím počítačových prostředků. V druhé části jsou probírány základní způsoby zpětnovazebního řízení systémů, jejich vlastnosti, výhody a nevýhody a možnosti jejich návrhu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M35MAS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do modelování a řízení systémů, příklady modelů a

řídicích systémů v technickém i netechnickém světě

2. Sestavení diferenciální rovnice pro jednoduché systémy,

její převod na diferenční rovnici

3. Analogie systémů, fyzikálních veličin a komponent

4. Simulační schéma spojitého a diskrétního systému,

stavový popis

5. Řešení jednoduchých diferenciálních a diferenčních

rovnic

6. Odezva systému na základní typy signálů a počáteční

podmínky, dynamika systému, stabilita systému

7. Modelování tepelných a hydraulických systémů

8. Linearizace systému, souvislost nelineárního a

linearizovaného systému

9. Zpětná vazba, regulační smyčka, změna dynamiky systému

pomocí zpětné vazby, požadavky na kvalitu řízení

10. Základní typy regulátorů: proporcionální, integrační a

derivační

11. Základní vlastnosti systémů: řiditelnost a

pozorovatelnost

12. Stavová zpětná vazba

13. Kvadraticky optimální regulátor

14. Modelování a řízení v netechnickém světě

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Noskievič, P. (1999), Modelování a identifikace systémů, MONTANEX Ostrava, ISBN 80-7225-030-2.

[2] Hellerstein, J. L., Diao, Y., Parekh, S., Tilbury, D.M. (2004), Feedback Control of Computing Systems, Wiley-IEEE Press, ISBN 978-0-471-26637-2.

[3] Horáček, P., Systémy a modely. Skriptum ČVUT, FEL 1999. ISBN 80-01-01923-3.

[4] Woods, R. L., Lawrence, K. L. (1997), Modeling and Simulation of Dynamic Systems, Prentice Hall, ISBN 0-13-337379-1.

[5] Astrom, K. J., Wittenmark, B. (1997), Computer-Controlled Systems: Theory and Design, Prentice Hall. ISBN 0-13-314899-8.

[6] Franklin, G. F., Powell, J. D., Emami-Naeini, A. (2009): Feedback Control of Dynamics Systems. Prentice Hall. ISBN: 0-13-601969-2

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=26
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2354806.html