Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Silniční doprava nebezpečných věcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
19WSNV KZ 4 6
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Řídící a výkonní pracovníci přepravců, silničních dopravců, zasílatelských a dalších organizací participující na silniční přepravě nebezpečných věcí, kromě řidičů silničních vozidel o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, musí podle platných právních předpisů, tj. zákona č. 111/1994 Sb. se změnami a doplňky a Evropské dohody o mezinárodní silničních přepravě nebezpečných věcí (ADR) absolvovat předepsané školení s obsahem, který tvoří náplň tohoto předmětu. Bez absolvování tohoto školení se uvedení pracovníci nesmí podílet na řízení, organizování a provozování silniční dopravy nebezpečných věcí podléhajících dohodě ADR, a to jak mezinárodní, tak vnitrostátní. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu obdrží posluchači osvědčení s mezinárodní platností.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23489605.html