Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Dopravní politika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17WDP KZ 4 6
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Věcná náplň předmětu je v zásadě praktické naplňování teorie dopravy do dopravních systémů v zájmu státu a rozvoje jeho makroekonomiky. Současně komparuje postupy Evropské unie a ČR a uvádí závěry k jejich harmonizaci. Věcná náplň předmětu obsahuje zejména:<br><ul><li>vývoj dopravní politiky v Českém státu</li><li>postavení dopravy v makroekonomickém komplexu společnosti</li><li>vytváření a regulace přepravního trhu přímými a nepřímými nástroji ve prospěch vývoje společnosti</li><li>porovnání harmonizace přepravního trhu v ČR a EU</li><li>definování trvale udržitelné mobility podle mezinárodních dohod, přístupů a předpisů</li><li>projektování strategie rozvoje národního dopravního systému v souladu s podmínkami trvale udržitelné mobility a s vazbami na mezinárodní systémy a závazky, komparace strategií ČR a EU</li><li>harmonizace práva v oboru dopravy ČR a EU, postup v čase</li><li>podmínky pro vstup ČR na jednotný přepravní trh EU</li></ul>

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23488805.html