Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Predikce časových řad 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20YPR2 KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Náplní tohoto předmětu jsou: základy nelineárních predikčních modelů, význam a jejich využití, porovnání s lineárními modely, vrstvené neuronové sítě, Kohonenovy samoorganizující mapy. Algoritmy pro učení parametrů nelineárních modelů, učení algoritmy neuronových sítí, algoritmus zpětného šíření (backpropagation), trénovací, testovací a validační množina dat. Metody předzpracování dat, význam předzpracování dat, nelineární transformace, odlehlé hodnoty, chybějící hodnoty, kódování kategorizovaných dat, binární kódování, teploměrové kódování, kódování 1 z N. Programové realizace, program PREDICT, základní funkce, návrh vlastního predikčního modelu. Aplikační oblasti, potřeba predikce, aplikace v dopravě, aplikace predikčních metod v jiných oblastech.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23487505.html