Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Integrované dopravní systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17WIDS KZ 4 6
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět se zabývá účinným řešením problémů dopravy v městských aglomeracích pomocí integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob (IDS). Seznamuje studenty se základním principem IDS, požadavky na jejich realizaci, zejména sjednocení přepravních a tarifních podmínek participujících druhů osobní dopravy v tomto systému, na jejich organizační strukturu a způsob financování. Pozornost je také věnována fungování těchto systémů v zahraničí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23485505.html