Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Evropská standardizace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
18YES2 KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Předmět navazuje na přednášky a semináře ze 7. semestru. Obsahuje zejména vývoj mezinárodní, regionální a národní standardizace od období založení mezinárodních normalizačních asociací ISA a IEC, obnovení jejich činnosti po druhé světové válce, vznik, funkci a zánik regionální normalizační organizace států Rady vzájemné hospodářské pomoci, vznik a funkci evropských normalizačních organizací CEN a CENELEC. Vznik a působení československých národních normalizačních organizací ČSN a ESČ, jejich transformace po rozdělení ČSR.<br>     V předmětu bude dále přednášena tvorba evropských standardů a s nimi harmonizovaných českých technických norem, pravidla činnosti těchto organizací, otázky přejímání, platnosti a závaznosti technických norem. Jako hosté budou přednášet přední odborníci z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, z Českého normalizačního institutu a z České společnosti pro technickou normalizaci.<br>     Předmět je součástí mezinárodního projektu Jeana Monneta „European Economics“. Úspěšní absolventi kurzu Evropská standardizace 1 a 2 obdrží certifikát o jeho absolvování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23401705.html