Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pružnost a pevnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PP Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Základní pojmy pružnosti. Normálové a smykové napětí, přetvoření přímých prutů. Prostý tah a tlak. Staticky neurčitý tah a tlak. Prostý ohyb nosníku. Ohybová čára nosníku. Okrajové podmínky. Tečné (smykové) napětí při ohybu. Namáhání na střih (nýty, šrouby, svary). Kroucení přímých prutů kruhového průřezu. Stabilita tlačených přímých prutů. Dimenzování na vzpěr. Rovinná napjatost, Mohrova kružnice, hlavní napětí. Kombinovaná namáhání. Přetvárná práce. Nosník na pružném podloží.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních informací z oblasti pevnostní a tuhostní analýzy přímého prutu.

Studijní materiály:

Puchmajer P., Pružnost a pevnost, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999,, Šejnoha J., Bittnarová J., Pružnost a pevnost 10, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1996,, Petrtýl M., Vondrová R., Stavební mechanika - Příručka základů stavební mechaniky a pružnosti, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1997.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23400305.html