Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Dopravní logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17YDL KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Dopravní logistiku je nutné chápat jako součást logistiky a logistických systémů, kde doprava nebo informační toky jsou hlavním nositelem intenzifikace nevýrobních procesů mezi vytěžením suroviny a spotřebou finálního výrobku. Dopravní logistika zpracovává metody a technologie, jejichž cílem je minimalizace celkových nákladů na přepravních řetězcích, společně pak s optimalizací toků informací na řetězcích logistických.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23398405.html