Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Technologie dopravy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17TEC1 Z,ZK 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět se zabývá základy technologie a řízení dopravních procesů. Je zaměřen především na způsob a organizaci přemístění osob a zboží po definované dopravní síti prostřednictvím pohybu dopravních prostředků po dopravních cestách. Navazuje na znalosti dopravních a manipulačních prostředků a dopravní infrastruktury získané v I. etapě studia a vychází z postulátů teorie dopravy. Po úvodu společném pro všechny druhy dopravy, charakterizujícím dopravní a přepravní stránku procesu přemístění, specifika dopravy v ekonomickém systému a jejich ekonomické důsledky, se výuka zaměřuje zejména na následující otázky technologie jednotlivých doprav:<br><ul><li>nejdůležitější pojmy procesu přemístění, specifika a používané ukazatele</li><li>náplň, způsob zpracování a užití základních technologických plánů a pomůcek</li><li>kombinace a integrace druhů dopravy do dopravních a přepravních systémů</li><li>využití poznatků systémové analýzy a kybernetiky v řízení dopravních procesů</li></ul>

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23395605.html