Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17LOG Z,ZK 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Jako integrovaný systém řízení oběhových a přemisťovacích procesů vytváří logistika nové partnerské vztahy mezi organizacemi výroby a obchodu na jedné straně a nositeli pohybu hmot a informací na straně druhé. Obsahem výuky je zejména:<br><ul><li>pojem, vývoj a vědní základy logistiky</li><li>prvky logistického systému, logistický řetězec</li><li>logistické vazby a metody a technologie v logistice, rozhodování v logistickém řídícím systému</li><li>marketing jako základ rozhodovacího systému na logistickém řetězci, marketingový průzkum, marketingová nabídka, marketingová kontraktace, marketingové plánování</li><li>postavení dopravy v logistickém systému</li><li>informační toky na logistickém řetězci</li></ul>

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23395105.html