Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15YBP KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studenta se základními poznatky vědních oborů o bezpečnosti práce, což umožní posluchači rychlou orientaci v dané problematice při nástupu do praxe. Pozornost bude věnována vlivu pracovních podmínek na zdraví pracujících a vytváření a ochraně zdravých pracovních podmínek. Posluchač se seznámí zejména s vlivem jednotlivých faktorů pracovního prostředí na zdraví (např. hluk, vibrace, chemické škodliviny, fyzická zátěž). V rámci výuky budou probírány potřebné základy anatomie a fyziologie člověka.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23380805.html