Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dopravní psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15DPS Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Předmět psychologie a základní pojmy. Podmínky příjmu informací, rozhodování a jednání člověka. Výkonnost. Inženýrská psychologie a konstrukce vozidla. Dopravní cesta a provoz z hlediska psychologie. Nehody a dopravní konflikty z hlediska psychologie. Výběr a výcvik pracovníků. Režim práce a odpočinku. Věkové charakteristiky účastníků dopravy.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost dopravně psychologických pojmů determinujících podmínky výkonnosti a spolehlivosti člověka v dopravních systémech. Teoretická východiska a praktická aplikace poznatků.

Studijní materiály:

Štikar, J. - Hoskovec, J. - Štikarová, J.: Psychologie v dopravě, Praha, Karolinum, 2003

Štikar, J. - Hoskovec, J. - Šmolíková, J.: Psychologická prevence nehod (Teorie a praxe), Praha, Karolinum, 2006

Šucha, J. - Rehnová, V. - Kořán, M. - Černochová, D.: Dopravní psychologie pro praxi. Výběr, výcvik a rehabilitace řidičů, Praha, Grada, 2013

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23362805.html